top of page
Vedlikehold.JPG

VEDLIKEHOLD

Sikrer lenger levetid og
reduserte kostnader

Valg av maling og riktig planlegging av malingsintervaller fra nybygg til vedlikehold er utslagsgivende for konstruksjonens lønnsomhet. Overflater blir ofte utsatt for store påkjenninger i form av vind, regn, varme, kulde, forurensinger og kjemikalier. Westing har produktene som tåler ekstreme forhold, men det er vesentlig med god planlegging av vedlikehold og malingsintervaller.

Malte overflater må ved behov rengjøres med ferskvann og vaskemiddel for å fjerne urenheter og forurensing. Korrekt forbehandling sikrer god vedheft til malingssystemet. Ved valg av rusthindrende maling er det viktig å vurdere type underlag, korrosjonsbeskyttelse, mekanisk beskyttelse, adhesjon til underlaget, adhesjon til toppstrøk, påføringsegenskaper og tørketid, kjemikaliebestandighet, sliktestyrke og HMS.

 

Det er viktig at du bruker korrekt type maling og følger malingsspesifikasjonen og / eller spesifikasjoner ihht anvisningene i produktets datablad nøye. Overmaling må utføres i gitt tidsintervall for å få tilstrekkelig vedheft mellom strøkene. Malingen skal alltid tørke og herde før den utsettes for nye påkjenninger.

Rust er en fiende som påfører store utgifter, men med god kunnskap kan rust bekjempes på en effektiv måte. Hvis mottiltak settes i gang straks man oppdager rustdannelse, gjerne med en gang man får mistanke om at det skjer underrusting, kan store verdier og mye arbeid spares.

OVER 40 ÅRS ERFARING

Vi kan maling! Kontakt Westing for rådgivning innen malingssystemer og overflatebehandling for skip og industri

PRODUKTER OG TJENESTER

  • Skipsmaling

  • Industrimaling

  • Westing Plus forbruksmateriell

  • Dynajet

  • Katodisk beskyttelse

  • Belegg

  • Inspeksjon

  • Kurs

  • Vedlikeholdsplaner

  • Utleige av Dynajet, malerpumpe og avfukter

BESØK OSS

Westinghuset
Eggesbøvegen 22
6092 Fosnavåg

RING OSS

Tel: 700 81250

EMAIL OSS

ÅPNINGSTIDER

Man-Fre: 08.00 - 16.00

bottom of page