top of page
BAKPLATE TIL FIBERRUNDELL

BAKPLATE TIL FIBERRUNDELL

Bruk anbefalte bakplater sammen med fiberrondell.  Bidrar til å forbedre effektiviteten og redusere kostnadene (øke levetiden).

bottom of page