top of page
IMG_3866.jpeg

RIKTIG FORBEHANDLING

For at malingssystemet skal fungere som planlagt, må overflaten være korrekt forbehandlet

Bidrar til lengre levetid og mindre vedlikeholdskostnader

Grunnarbeidet man legger i forbehandlingen danner fundamentet for holdbarheten til malingen eller belegget du skal påføre. Faktisk så mye som 80% av sluttkvaliteten ligger i arbeidet med forbehandling!

Korrosjon er et omfattende problem som årlig påfører installasjoner svært høye kostnader dersom det ikke bli forhindret. Forbehandling er den delen av korrosjonsbeskyttelse som har størst betydning for holdbarheten av arbeidet en utfører. Det er vesentlig å ha god kjennskap for underlaget, og utgangspunktet for behandlingsnormene er fire forskjellige rustgrader A, B, C og D stål (ref ISO-8501-1)

God forbehandling bidrar til lenger levetid og dermed lavere vedlikeholdskostnader. Forurensinger som rust, smuss, fett, salt og lignende gir dårlig vedheft for ny maling og vil redusere holdbarheten av malingssystemet vesentlig.

 

Erfaring viser at majoriteten av malingsfeil svært ofte skyldes utiltrekkelig forbehandling, overmaling av forurenset overflate eller innsperring av fuktighet eller løsemidler.

Fjern løs maling og rust, pass på at eventuelle sårkanter i gammel malingsfilm ikke er løse. Bruk av BristleBlaster og/eller Cubitron 982C slipeskiver er å anbefale for å oppnå riktig renhet og ruhet i stålet. Vær ekstra nøye med at alle sårkanter i eksisterende malingsfilm sitter helt fast til underlaget og at kantene er «nullet» ut. Alle flater som skal males må være rene for olje, fett, salter og lignende. Toppstrøk med høy glans må nedmattes med egnet pussepad/pussepapir før overmaling. Spesiell forbehandling av nye aluminiums- og galvaniserte flater. For å fjerne salt må det rengjøres med ferskvann. Det er gunstig å vaske med Zewo Industrivask/Rustvask, eller lignende rengjøringskjemikalier. Bruk gjerne kost ved kjemikaliepåføring. Alle kjemikalierester må spyles nøye vekk. Salt og skitt rengjøres med rent vann, olje og fett rengjøres med løsemiddel med emulgerende vaskemiddel eller alkalisk rengjøringsmiddel.  I tilfeller hvor det fjernes mye maling ned til stålet, eller hvis stålet er sterkt korrodert anbefales det å tørke over disse stedene før maling med fille og ferskvannfor å fjerne saltrester som kan ligge igjen. Overflaten må alltid være ren, tørr og støvfri før maling påføres.

Generell rutine for overflatebehandling:

 • Planlegg jobben grundig

 • Fjern fett, olje, salt og begroing / sveiserøyk

 • Fjerne gammel, løs maling og tykke lag av rust

 • Forbehandling feks blåserensing

 • Fjern støv (støvsuging)

 • Påfør malingen

Ta kontakt med Westing for å få en klar forbehandlingsrutine før påføring av maling.

OVER 40 ÅRS ERFARING

Vi kan maling! Kontakt Westing for rådgivning innen malingssystemer og overflatebehandling for skip og industri

PRODUKTER OG TJENESTER

 • Skipsmaling

 • Industrimaling

 • Westing Plus forbruksmateriell

 • Dynajet

 • Katodisk beskyttelse

 • Belegg

 • Inspeksjon

 • Kurs

 • Vedlikeholdsplaner

 • Utleige av Dynajet, malerpumpe og avfukter

BESØK OSS

Westinghuset
Eggesbøvegen 22
6092 Fosnavåg

RING OSS

Tel: 700 81250

EMAIL OSS

ÅPNINGSTIDER

Man-Fre: 08.00 - 16.00

bottom of page