top of page

BATTERIFERGEN AMPERE BYTTET BUNNSTOFF ETTER PROBLEMER MED GROE

Fosnavåg, 19. januar 2019


Til tross for gode erfaringer med batteridrift på Ampere, konstaterte rederiet Norled at energiforbruket økte med 20 prosent i løpet av de to første driftsårene på grunn av groe på aluminiumsskroget. Etter å ha skiftet til bunnstoffet Intersleek 1100SR fra Westing ser problemet ut til å være løst.

IMG_0090__edited.jpg

Det nye bunnstoffet har vært på i over ett år. Det har hindret groen, som var årsaken til en økning av energiforbruket med 20 prosent, og har i tillegg redusert energiforbruket med ti prosent i forhold til da fergen var ny.

En spydspiss for elektrifisering

Ampere ble satt i drift i 2015. Etter kort driftstid beviste fergen at batteriteknologi gir store reduksjoner både når det gjelder energikostnader og utslipp til miljøet. Sammenlignet med en ny dieselferge har Ampere, med helelektrisk drift, redusert CO2-utslipp tilsvarende 1500 tonn årlig, og NOx med 40 tonn.

 

Groe førte til økt energibruk

Passasjerer og fagfolk har fulgt nyskapingen med argusøyne, og mye av spenningen har vært knyttet til om batterikapasitet og ladetid ville begrense regularitet og pålitelighet. Rederiet forteller at de ikke har hatt driftsproblemer eller kansellerte avganger på grunn av batteri- eller ladeproblemer. Derimot har de hatt utfordringer med det opprinnelige bunnstoffet.

– Et rent og glatt skrog skal ikke undervurderes. Det så vi på den stadig økende energibruken på grunn av groe. Det blir veldig tydelig på en el-ferge, sier teknisk direktør Sigvald Breivik i Norled.

 

Skiftet til fluoropolymerbasert bunnstoff

Rederiet vasket skroget og polerte propellene hvert halvår. Likevel opplevde de etter hvert at aluminiumsskroget var så begrodd at energibruken gikk dramatisk opp, og så seg nødt til å legge på nytt bunnstoff.

 

I 2017 deltok representanter fra Norled på et kurs innen overflatebehandling og malingsteknikk der Westing sine malingseksperter introduserte det fluropolymerbaserte bunnstoffet Intersleek 1100SR. Etter samlingen bestemte rederiet seg for å gå for Westing sin løsning, og nytt bunnstoff ble påført hos Halsnøy Verft.

 

Har innfridd

Norled hadde ikke prøvd denne type bunnstoff tidligere, men kjente til at andre rederier hadde gode erfaringer.

– Våre forventninger var høye, og etter over ett års drift har Intersleek 1100SR til de grader innfridd. Det nye bunnstoffet har effektivisert driften, og vi konstaterer at vi har oppnådd en energibesparelse på 10 prosent sammenlignet med da fergen var ny, forteller Odd A. Tengren som er driftsinspektør hos Norled.

 

En vinner for miljøet

– Intersleek 1100SR fra International er vår premiumvariant, og det eneste bunnstoffet på markedet som ikke inneholder noen form for biocider eller kobber, og dermed ingen forurensing. Bunnstoffet gir en ultraglatt overflate, og det frigjør slim ved seiling. Normalt vil det ikke være behov for å vurdere nytt toppstrøk før etter fem år. Dette er en vinner både med hensyn til ytelse og for miljøet, avslutter John Knutsen i Westing.

bottom of page