WESTING

DIN PARTNER PÅ OVERFLATEBEHANDLING

Landsdekkende leverandør av korrosjonsbeskyttelse

 

 
MALING

Rusthindrende malinger, bunnstoff, toppstrøk og spesialprodukter til industri og alle fartøy.

DYNAJET

Elektriske og dieseldrevne høytrykksvaskere.
Les mer om Dynajet

OXIFREE

Polymerbelegg mot korrosjon og forurensing.
Les mer om Oxifree

KATODISK BESKYTTELSE

ICCP-anlegg, offeranoder og miljøanoder, samt ICAF-anlegg mot groe i sjøkasser.
Les mer om katodisk beskyttelse

BEKLEDNING / VERNEUTSTYR

Hansker, vernedress  /kjemikaliedress, vernesko, vernebriller, hjelm, hørselvern og støvmasker.

RENGJØRING

Kjemikalier og hygieneprodukt til alle formål og næringer.

VERKTØY

Elektriske og manuelle håndverktøy og maskiner for overflatebehandling.

FORARBEID / MASKERING

Kappskiver, rundeller, børster, skraper, tape og dekkeplast/papp.

PÅFØRING

Pensler, ruller, skaft/bøyle, filler, kar, spann, mixebeger og røreverk.

SPRAYPRODUKTER

Tekniske sprayer, RAL lakk og rusthindrende spray.

Datablad - EcoOnline.no
Kjemikaliedokumentasjon
Se vår Westing produktkatalog
(klikk på linken for å bla i katalogen)
Skjermbilde.JPG
 

TJENESTER

INSPEKSJON

Våre inspektører kan utføre testing og sluttkontroll av utførte malingsprosjekter. Vi utarbeider rapporter som dokumenterer sluttresultat for oppdragsgiver. Våre FROSIO tekniske inspektører vurderer bruksområde, spesifiserer forbehandling og hjelper deg som kunde til å finne riktig system og produkt tilpasset ditt behov.

For henvendelser ang inspeksjon, kontakt Kurt Inge Karlsen - kik@westing.no

KURS I OVERFLATEBEHANDLING OG MALINGSTEKNIKK

Vi tilbyr kurs innnen overflatebehandling og malingsteknikk som belyser følgende områder: Forbehandling og påføring. Valg av maling. HMS og datablad. VOC og miljøvennlige produkter. Kursmappe og kursbevis blir utlevert. Kontakt markedsansvarlig, Agathe Teige Eiksund - ate@westing.no dersom ditt firma er interessert i malingskurs.

Les mer om våre kurs

VEDLIKEHOLDSPLANER

Vi utarbeider skreddersydde vedlikeholdsplaner for våre kunder der alle objekt/områder blir spesifisert med produkt/system. Dette reduserer kostnad, letter vedlikeholdsarbeidet og effektiviserer bestillingsrutinene. Fokus på sikkerhet og riktig bruk av kjemikalier er helt nødvendig for enhver bedrift hvor de ansatte er eksponert for kjemikalier. Maling og industrivaskemidler skal håndteres i tråd med anbefalingene i HMS databladene, og din bedrift er pliktig til å få oversikt over hvilke krav som stilles til HMS, internkontroll, brann- og eksplosjosvern, forurensing, miljø og helse.

 

OM OSS

Westing AS har hovedkontor i Fosnavåg, og avdelinger i Ålesund, Bergen og Harstad.

 

Herøy kommune har de siste tiår vært en av landets største fiskerikommuner, der spesielt havfiskeflåten har vært dominerende. Basert på utviklingen av avanserte havfiskfartøy i området gjennomførte den maritime næring en storsatsing på å utvikle supply og servicefartøy til oljenæringen i begynnelsen av 1980-tallet. Dette har over de senere år utviklet søre Sunnmøre til et maritimt kluster som er nasjonalt ledende.

 

Samtidig med oppbyggingen av oljenæringen ble Westing etablert av Sigurd Teige i 1981. Fiskebåtrederen såg behovet for en sterk leverandør av skips- og industrimaling til den nye næringen som vokste frem. Westing ble da raskt en sentral aktør i å kunne tilby kvalitetssikrede malingssystemer til fiskeflåten, og etter hvert også til verftsindustrien og offshorenæringen på nordvestlandet.

 

I januar 2014 startet en ny epoke i selskapets historie. Westing inngikk avtale med Akzo Nobel Coatings om å bli eksklusiv representant for International® Marine maling i Norge. Dermed har Westing betydelig styrket sin posisjon fra å være en regional distributør, til å bli en nasjonal aktør som håndterer både vedlikehold, reparasjoner og nybygg. I februar samme år, inngikk Westing også avtale med selskapet sin divisjon innenfor Protective Coating som omfatte området fra Sognefjorden t.o.m Nord-Norge. Dermed representerer Westing International maling både for skip og industri.

 

I malingsarbeidet trenger kundene både industrivaskemidler, verneutstyr og verktøy for påføring/rengjøring. Derfor tilbyr Westing også dette i sitt totalkonsept slik at man slipper å forholde seg til flere leverandører.

 

Visjonen til selskapet er å være den beste partneren på overflatebehandling i Norge. Westing og International skal sammen sørge for å ha det største og mest kompetente team av tekniske rådgivere i Norge.

 

NYHETER

ANSATTE

JOHN KNUTSEN

CEO / Daglig leder

Tlf: 926 27 032
Epost: jk@westing.no

KURT INGE KARLSEN

Sales Manager

Tlf: 926 27 093

Epost: kik@westing.no

FRED B. PEDERSEN

Key Account Manager

Tlf: 913 12 223

Epost: fbp@westing.no

TERJE KNUTSEN

Key Account Manager
FROSIO certified

Tlf: 902 02 727

Epost: tk@westing.no

BJARNE THORSEN

Senior Technical Supervisor

FROSIO certified

Tlf: 926 27 023

Epost: bt@westing.no

FREDRIK BAADE

Senior Technical Supervisor
FROSIO certified

Tlf: 906 87 008

Epost: fb@westing.no

AGATHE EIKSUND

Marketing
 

Tlf: 900 53 785

Epost: ate@westing.no

ROBERT ULFSTEIN

Lager

TORE LIADAL

COO / driftssjef
 

E-post: tl@westing.no
Mob: 93481814

STEINAR NUPEN

Sales Manager

Tlf: 412 49 192

Epost: sn@westing.no

MORTEN HÅRSAKER

Salgsansvarlig
Westing Plus

Tlf: 934 26 900

Epost: mh@westing.no

GEIR BAADE

Senior Technical Supervisor
 

Tlf: 474 54 315

Epost: gb@westing.no

MICHAEL ATTARD

Technical service
representative

Tlf: 480 69 670

Epost: ma@westing.no

TROND PAULSEN

Customer Service Representative

Tlf: 414 58 877

Epost: tp@westing.no

HARALD M. HAUGEN

Logistics Manager

ÅGE BRUDVIK

Lager
 

 

KONTAKT

VÅRE LOKASJONER

 
HOVEDKONTOR FOSNAVÅG

Eggesbøvegen 22, 6092 Fosnavåg

Email: office@westing.no
Tlf: 700 81 250
Vakttelefon: 916 05000

 

Klikk her for å åpne kart

AVDELING ÅLESUND

Tonningsgt 23, 6003 Ålesund

Email: kik@westing.no
Tlf: 926 27 093

 

Klikk her for å åpne kart

AVDELING BERGEN

Fjordgata 5, 5006 Bergen

Email: fw@westing.no
Tlf: 975 09 589

Klikk her for å åpne kart

AVDELING HARSTAD

Stangnesterminalen 6

9409 Harstad

Email: fbp@westing.no
Tlf: 913 12 223

 

Klikk her for å åpne kart

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon