top of page

Technical charter

TEKNISK SERVICE VED DOKKINGER

▪ Vi vil etter avtale stille i møte sammen med verft, rederi, og andre aktører, før skipet ankommer, for å
planlegge prosjektet og avtale kontakttider med dere eller deres representanter. Samtidig skal det
avtales mengde av tilstedeværelse fra vår side.

▪ Kontaktdetaljer for teknisk representant, vil bli gjort tilgjengelig.

▪ Vi deltar på inspeksjon ved inndokking, og vil gi våre råd og anbefalinger. I perioden vil vår tekniske
representant anbefale endringer om dette er nødvendig.

▪ Om det skulle være behov, basert på tilstand ved inndokking, vil vi utarbeide reviderte spesifikasjoner
i henhold til avtale.

▪ Vi vil gjøre vårt ytterste for at malingen ankommer til rett tid.

▪ Vi er til stede på avtalte inspeksjoner og vil også følge med på følgende:
- Klimatiske forhold
- Standarder for overflatebehandling
- Malingssekvens og påføring

▪ Vi gir snarlig beskjed om vi ser at malingsforbruket blir betydelig mer enn beregnet.

▪ Om vi oppdager avvik fra spesifikasjonen, vil vi informere omgående med mindre det er rettet opp.

▪ Vi vil gi deg teknisk informasjon om produktene etter ønske.

▪ På kundes forespørsel vil vi være til stede ved den avsluttende gjennomgang ved ferdigstillelse av
malingsarbeidet, for å gi råd for fremtidig dokkinger og annen vedlikeholdsmaling.

▪ Vi setter sammen en endelig oppstilling med malingsforbruk.

▪ Vi utarbeider en rapport fra dokkingen, som vi sender etter at malingsarbeidet er utført.

▪ Vi vil be om en vurdering av kvaliteten på vår teknisk service leveranse på prosjektet.

Våre tekniske representanter vil ta alle rimelige forholdsregler når de gir råd og utarbeider rapporter.
Rollen til den tekniske representanten er kun rådgivende; det er ikke vårt ansvar å overvåke
overflatebehandling og malingspåføring, og verftet / påfører / entreprenøren er fortsatt fullt ansvarlig for
aktivitetene og kvalitetskontrollen

>> English version - Technical Service Drydock Charter

TEKNISK SERVICE VED NYBYGG

▪ Et seniormedlem i vårt lokale tekniske serviceteam, vil delta på forprosjektmøte med verft,entreprenør og rederi.

▪ Dere får telefonnummer og kontaktinformasjon til lokalt teknisk personell.

▪ På forprosjektmøtet vil vi:
- Diskutere og bekrefte endelig spesifikasjon
- Avtale protokoll og prosedyrer for inspeksjon

▪ Vi vil holde kunde, om ønskelig, oppdatert, etter avtale.

▪ Vi gjør vårt ytterste for at malingen ankommer til rett tid.

▪ Vi er til stede på avtalte inspeksjoner og vil følge med på følgende:
- Klimatiske forhold
- Forbehandling
- Malingssekvens og påføring

▪ Om vi oppdager avvik fra spesifikasjonen, vil vi informere omgående med mindre det er rettet opp.

▪ Vi vil bidra med teknisk informasjon om produktene etter ønske.

▪ Etter prosjektets ferdigstillelse vil vi lage en nybyggingsrapport, som blir sendt til rederiet via vår salgsavdeling.

▪ Vi vil sette sammen en OBM (plan for vedlikeholdsmaling) før skipet leveres.

▪ På kundes forespørsel vil vi være til stede ved den avsluttende gjennomgang ved ferdigstillelse av malingsarbeidet, for å gi råd for fremtidig dokkinger og annen vedlikeholdsmaling.

▪ Vi vil be om en vurdering av kvaliteten på vår teknisk service leveranse på prosjektet.


Våre tekniske representanter vil ta alle rimelige forholdsregler når de gir råd og utarbeider rapporter.
Rollen til den tekniske representanten er kun rådgivende; det er ikke vårt ansvar å overvåke
overflatebehandling og malingspåføring, og verftet / påfører / entreprenøren er fortsatt fullt ansvarlig for
aktivitetene og kvalitetskontrollen
 

>> English version - Technical Service Newbuilding Charter

 

bottom of page