top of page
BAKPLATE TIL OVERFLATERUNDELL

BAKPLATE TIL OVERFLATERUNDELL

Bruk anbefalte bakplater sammen med overflatebehandlingsrondell.
Bidrar til å forbedre effektiviteten og redusere kostnadene (øke levetiden).

bottom of page