top of page

Største distributør i Europa

Samtidig som den kraftige nedturen i oljebransjen startet i 2014, inngikk Westing avtale med Akzo Nobel Coatings om å bli eksklusiv representant for International Marine maling i Norge. Til tross for nedgangen og utfordringane i de maritime næringene, så har Westing lykkes med sin vekststrategi. I løpet av de siste fem årene har Westing oppnådd en vekst på 50% og samtidig blitt den største distributøren til Akzo Nobel i Europa


Fra venstre: Kurt Inge Karlsen (salgssjef, nybygg og prosjekt) John Knutsen (daglig leder) og Steinar Nupen (salgssjef)


Westing har gradvis tatt større markedsandeler langs hele norskekysten, og er i dag representert fra Harstad i nord til Bergen i sør opplyser daglig leder i Westing, John Knutsen.

- Avtalen med Akzo Nobel åpnet for nye muligheter da Westing gikk inn i rollen som nasjonal aktør med ansvar for både vedlikehold, reperasjoner og nybygg. Vår erfaring og kjennskap til markedet gjennom snart 40 år, sammen med vårt fokus på effektiv logistikk og nærhet til kundene er nøkkelfaktorer for at vi har lykkes, sier Knutsen.

Salgsdirektør for Akzo Nobel (UK, Eire, Benelux, Nordics) , Andrew Hopkinson, verdsetter også det gode samarbeidet:

- Westing er en profesjonell aktør med mye in-house kompetanse. Det er ingen tvil om at Westing i denne perioden har tatt et godt grep om markedet, og vist seg ansvaret verdig med den betydelige veksten de kan vise til de siste årene, sier Hopkinson.


Hopkinson forteller videre at samarbeidsmodellen med Westing, som eksklusiv partner i Norge, nå også blir rullet ut til andre land i Europa: -Ettersom vi har lykkes så godt med denne modellen i samarbeid med Westing, så er vi nå godt i gang med å vidareføre dette til andre land og regioner. Da bruker vi Westing som best case scenario, sier Hopkinson.

Comments


bottom of page