top of page
IMG_3866.jpeg

RIKTIG FORBEHANDLING

For at malingssystemet skal
fungere som planlagt, må
overflaten være korrekt forbehandlet

Bidrar til lengre levetid og mindre vedlikeholdskostnader

Grunnarbeidet man legger i forbehandlingen danner fundamentet for holdbarheten til malingen eller belegget du skal påføre. Korrosjon er et omfattende problem som årlig påfører installasjoner svært høye kostnader dersom det ikke bli forhindret. Forbehandling er den delen av korrosjonsbeskyttelse som har størst betydning for holdbarheten av arbeidet en utfører. Det er vesentlig å ha god kjennskap for underlaget, og utgangspunktet for behandlingsnormene er fire forskjellige rustgrader A, B, C og D stål (ref ISO-8501-1)

God forbehandling bidrar til lenger levetid og dermed lavere vedlikeholdskostnader. Forurensinger som rust, smuss, fett, salt og lignende gir dårlig vedheft for ny maling og vil redusere holdbarheten av malingssystemet vesentlig.

 

Erfaring viser at majoriteten av malingsfeil svært ofte skyldes utiltrekkelig forbehandling, overmaling av forurenset overflate eller innsperring av fuktighet eller løsemidler.

 

Forurensninger som rust, smuss, fett, salt, osv. på overflaten gir dårlig vedheft for ny maling og vil redusere holdbarheten av malingssystemet betraktelig.

 

 • Rust og skadet maling bør fjernes med egnet metode som skraping og pickling. Øvrig maling fjernes ved blåserensing og/eller roterende slipeskive / stålbørste. Blåserensing er best egnet for å skape ruhet og feste i malingen.

 • Olje, fett, salter og andre forurensinger fjernes med emulgerende vaskemidler før overflaten spyles med ferskvann

 • Overflaten kan også kreve nedsliping av skarpe kanter / sveiseperler og andre skader og defekter.

 • Aluminium og galvaniserte flater krever spesiell forbehandling

 • Overflaten må være ren, tørr og støvfri før maling påføres

 
 

Ta kontakt med Westing for å få en klar forbehandlingsrutine før påføring av maling.

OVER 40 ÅRS ERFARING

Vi kan maling! Kontakt Westing for rådgivning innen malingssystemer og overflatebehandling for skip og industri

PRODUKTER OG TJENESTER

 • Skipsmaling

 • Industrimaling

 • Westing Plus forbruksmateriell

 • Dynajet

 • Katodisk beskyttelse

 • Belegg

 • Inspeksjon

 • Kurs

 • Vedlikeholdsplaner

 • Utleige av Dynajet, malerpumpe og avfukter

BESØK OSS

Westinghuset
Eggesbøvegen 22
6092 Fosnavåg

RING OSS

Tel: 700 81250

EMAIL OSS

ÅPNINGSTIDER

Man-Fre: 08.00 - 16.00

bottom of page