top of page

KATODISK BESKYTTELSE

Katodisk beskyttelse er en utbredt metode for å beskytte tanker, skip og rørledninger og kaiinstallasjoner mot korrosjon. 

Metoden er basert på at et annet metall enn stålet korroderer. Det materialet som skal beskyttes tilføres en ytre strøm slik at materialets potensial forskyves til et passivt område. Stålet gjøres dermed om til katode i en elektrokjemisk celle, derav ordet katodisk beskyttelse.

Påtrykt strøm
Katodisk beskyttelse med påtrykt strøm er basert på at en strømkilde (likeretter/kontrollenhet) tilfører ståloverflaten strøm gjennom tilpassede anoder. I tillegg benyttes referanseelektroder for å måle effekten av beskyttelsen. Basert på signalet fra referanseelektroden kan påtrykt strømanlegget justeres til å gi tilstrekkelig beskyttelse under ulike forhold.

​​

iccp_komp.JPG

Offeranoder
Katodisk beskyttelse med offeranoder kalles også galvanisk beskyttelse. Dette fordi det nettopp er den galvaniske spenningsforskjellen mellom det mer uedle anodematerialet og stålet som sørger for korrosjonsbeskyttelsen. Når en anode kobles til stål begynner det å gå en strøm fra anoden. Denne strømmen fører til at anoden forbrukes og "ofres" til fordel for stålet. 
Kadmiumsfrie anoder er godkjent for levende fisketransport – RSW tanker.
Aluminiumsanoder fungerer bedre i brakkvann (indre fjorder)

offeranoder.jpg

ICAF

ICAF er en forkortelse for Impessed current anti fouling som er et system for antigroe på boksekjølere i sjøkasser på båter. Systemets virkemåte er strømsatte kobberstaver som ligger under boksekjøler i sjøkasser og gir fra seg kontrollert mengde kobber for å holde kjøleren ren for skalldyr etc. Sjøkassens utforming har mye å si for å få best virkning. 

kobberanoder.jpg

 

Slepering

 

Slepering en ring som festes til propellaksling på innsiden av skroget for å ta opp den statiske strøm som propell lager når den roterer i lager etc, dette for å hindre strøm i å gå i gearboks/motor.

slepering.jpg
bottom of page