top of page

INTERFINE 1080

Produkter / Skipsmaling / Toppstrøk / Intefine 1080

1-komponent akryl polysiloksan toppstrøk

Som et UV-bestandig toppstrøk, med særdeles god gland og fargebestandighet.
Velegnet til vedlikehold, og områder der det stilles ekstra store krav til estetisk
utseende og lang holdbarhet.

 

Produkt:  Interfine 1080
Farger:  Bredt fargevalg via Chromascan-systemet
Glansgrad:  Blank
Tørrstoff:  68 %

Teknologi:  Akrylisk polysiloksan

bottom of page