INPSPEKSJON

skipsmaling.JPG

Våre inspektører kan utføre testing og sluttkontroll av utførte malingsprosjekter. Vi utarbeider rapporter som dokumenterer sluttresultat for oppdragsgiver. Våre FROSIO tekniske inspektører vurderer bruksområde, spesifiserer forbehandling og hjelper deg som kunde til å finne riktig system og produkt tilpasset ditt behov.


For henvendelser ang inspeksjon, kontakt Kurt Inge Karlsen - kik@westing.no - 926 27093

Teknisk service ved dokkinger
 

Vi vil etter avtale stille i møte sammen med verft, rederi, og andre aktører, før skipet ankommer, for å planlegge prosjektet og avtale kontakttider med dere eller deres representanter. Samtidig skal det avtales mengde av tilstedeværelse fra vår side.

▪ Kontaktdetaljer for teknisk representant, vil bli gjort tilgjengelig.
▪ Vi deltar på inspeksjon ved inndokking, og vil gi våre råd og anbefalinger. I perioden vil vår tekniske representant anbefale endringer om dette er nødvendig.
▪ Om det skulle være behov, basert på tilstand ved inndokking, vil vi utarbeide reviderte spesifikasjoner i henhold til avtale.
▪ Vi vil gjøre vårt ytterste for at malingen ankommer til rett tid.
▪ Vi er til stede på avtalte inspeksjoner og vil også følge med på følgende:
▪ Klimatiske forhold
▪ Standarder for overflatebehandling
▪ Malingssekvens og påføring
▪ Vi gir snarlig beskjed om vi ser at malingsforbruket blir betydelig mer enn beregnet.
▪ Om vi oppdager avvik fra spesifikasjonen, vil vi informere omgående med mindre det er rettet opp.
▪ Vi vil gi deg teknisk informasjon om produktene etter ønske.
▪ På kundes forespørsel vil vi være til stede ved den avsluttende gjennomgang ved ferdigstillelse av malingsarbeidet, for å gi råd for fremtidig dokkinger og annen vedlikeholdsmaling.
▪ Vi setter sammen en endelig oppstilling med malingsforbruk.
▪ Vi utarbeider en rapport fra dokkingen, som vi sender etter at malingsarbeidet er utført.
▪ Vi vil be om en vurdering av kvaliteten på vår teknisk service leveranse på prosjektet.
Våre tekniske representanter vil ta alle rimelige forholdsregler når de gir råd og utarbeider rapporter. Rollen til den tekniske representanten er kun rådgivende; det er ikke vårt ansvar å overvåke overflatebehandling og malingspåføring, og verftet / påfører / entreprenøren er fortsatt fullt ansvarlig for aktivitetene og kvalitetskontrollen
 

Teknisk service ved nybygg

▪ Et seniormedlem i vårt lokale tekniske serviceteam, vil delta på forprosjektmøte med verft, entreprenør og rederi.
▪ Dere får telefonnummer og kontaktinformasjon til lokalt teknisk personell.
▪ På forprosjektmøtet vil vi
▪ Diskutere og bekrefte endelig spesifikasjon
▪ Avtale protokoll og prosedyrer for inspeksjon
▪ Vi vil holde kunde, om ønskelig, oppdatert, etter avtale.
▪ Vi gjør vårt ytterste for at malingen ankommer til rett tid.
▪ Vi er til stede på avtalte inspeksjoner og vil følge med på følgende:
▪ Klimatiske forhold
▪ Forbehandling
▪ Malingssekvens og påføring
▪ Om vi oppdager avvik fra spesifikasjonen, vil vi informere omgående med mindre det er rettet opp.
▪ Vi vil bidra med teknisk informasjon om produktene etter ønske.
▪ Etter prosjektets ferdigstillelse vil vi lage en nybyggingsrapport, som blir sendt til rederiet via vår salgsavdeling.
▪ Vi vil sette sammen en OBM (plan for vedlikeholdsmaling) før skipet leveres.
▪ På kundes forespørsel vil vi være til stede ved den avsluttende gjennomgang ved ferdigstillelse av malingsarbeidet, for å gi råd for fremtidig dokkinger og annen vedlikeholdsmaling.
▪ Vi vil be om en vurdering av kvaliteten på vår teknisk service leveranse på prosjektet.
Våre tekniske representanter vil ta alle rimelige forholdsregler når de gir råd og utarbeider rapporter. Rollen til den tekniske representanten er kun rådgivende; det er ikke vårt ansvar å overvåke overflatebehandling og malingspåføring, og verftet / påfører / entreprenøren er fortsatt fullt ansvarlig for aktivitetene og kvalitetskontrollen.

Technical Service Drydock Charter - EN (pdf)
Technical Service Newbuilding Charter - EN (pdf)