top of page

FERGEREDERIER OPPNÅR
DRIFT- OG MILJØGEVINST

Pressemelding - Fosnavåg, 16. des 2020


Tre norske fergerederier har oppnådd en betydelig reduksjon av utslipp over og under vannlinjen etter å ha tatt i bruk det miljøvennlige bunnstoffet Intersleek fra Westing. Bunnstoffet inneholder ikke giftstoffer, og de holder skrogene fri for groe i årevis – som igjen bidrar til redusert drivstoff- og energiforbruk.

Intersleek er bunnstoff som har vært under kontinuerlig utvikling av Akzo Nobel Coatings (International) siden 1980-tallet, og norske fergerederier har bygget opp erfaring på dette siden begynnelsen av 2000-tallet.

 

Norled, Fjord1 og Torghatten Nord har tatt i bruk teknologien, og benytter i dag dette bunnstoffet på til sammen 23 norske ferger. Den nyeste versjonen som benyttes i dag er Intersleek 1100SR.

 

Tøffe krav til energiforbruk og utslipp

Joakim Kjølleberg, energi - og miljøansvarlig i Fjord1 ASA, sier at energiforbruket ser lovende ut etter å ha tatt i bruk Intersleek på til sammen seks ferger.

 – Mange av våre fergestrekninger har veldig tøffe krav med tanke på krav til energiforbruk og utslipp. Vi har god grunn til å tro at skrogene har blitt glattere og glir lettere gjennom vannet med Intersleek. De gass-elektriske fergene som har Intersleek er veldig store ferger, dermed utgjør energibesparelsene en spesielt stor forskjell, sier han.

Begrenset behov for dokking

 – Når de to gass-elektriske fergene «Mastrafjord» og «Stavangerfjord» var nye i 2007 benyttet vi en litt eldre versjon av Intersleek (700) som bunnstoff, og i 2017 oppgraderte vi til Intersleek 1100SR på disse. Med andre ord, det gikk hele ti år før vi påførte nytt lag med bunnstoff, sier Kjølleberg.
 

– Dokking er kostbart og ressurskrevende. For hver gang vi går i dokk må vi inn med ekstra fergemateriell og ekstra mannskap for å erstatte fergen som er i dokk. Med Intersleek ser vi at det kan bli svært lange intervall mellom hver gang vi må gå i dokk for å påføre nytt bunnstoff, sier Joakim Kjølleberg i Fjord1.
 

Han forteller at med konvensjonelt bunnstoff ville de trolig å gått i dokk en gang hvert andre eller tredje år for å påføre nytt bunnstoff på grunn av groing. Med Intersleek kan de i alle fall begrense dokking i henhold til krav om klassing hvert femte år.

IMG_9049.jpg

Joakim Kjølleberg, energi - og miljøansvarlig i Fjord1 ASA (til høyre), sier at energiforbruket ser lovende ut etter å ha tatt i bruk Intersleek på til sammen seks ferger.

Salgssjef Steinar Nupen i Westing (til venstre) mener at dette er en investering rederne får igjen for både økonomisk og miljømessig - over og under vannlinjen.

Lavere forbruk

Steinar Lekanger er teknisk inspektør i Torghatten Nord. Han forteller at rederiet besluttet å legge Intersleek på gassfergen «Barøy» i 2017 for å teste hvordan bunnstoffet fungerer.

 – De erfaringene vi har hatt med «Barøy», er at vi ser at vi har lavere drivstoff-forbruk, mindre begroing på båten og generelt bedre resultat. Sammenlignet med samme type ferge med konvensjonelt bunnstoff på samme fergesamband, så er forbruket lavere.

Torghatten Nord benytter Intersleek på ni ferger i dag. På bakgrunn av erfaringene de har gjort har rederiet bestemt seg for å legge Intersleek på tre andre gassferger i 2020.

Westing_Landegode_Lødingen.jpg

De erfaringene vi har hatt med «Barøy», er at vi ser at vi har lavere drivstoff-forbruk, mindre begroing på båten og generelt bedre resultat, sier Steinar Lekanger, teknisk inspektør i Torghatten Nord. Her fra dokking av «Landegode» og «Lødingen» på Westcon Florø etter påføring av Intersleek 1100SR tidligere i 2020. Fra venstre: Steinar Nupen, salgssjef i Westing, Steinar Lekanger, teknisk inspektør i Torghatten Nord og Terje Knutsen, Senior Technical Supervisor i Westing. 

Intersleek har innfridd
Norled har påført Intersleek på syv ferger i dag, og var det første norske fergerederiet som benyttet Intersleek 1100SR. Norled satte verdens første helelektriske bil- og passasjerferge Ampere i drift i 2015, men erfarte stadig økende energibruk på grunn av groe. Derfor besluttet Norled i 2017 å gå for Westing sin fjerdegenerasjonsløsning bunnstoff.
 

– Våre forventninger var høye, og Intersleek 1100SR har innfridd. Det nye bunnstoffet effektiviserte driften, og vi oppnådde en tydelig energibesparelse sammenlignet med da fergen var ny. Erfaringene vi gjorde med Ampere var såpass gode at vi allerede har oppgradert en rekke av våre eksisterende fartøy, vi inkluderer Intersleek på våre nybygg, og gjør fortløpende vurderinger på vår eksisterende flåte for øvrig, forteller Sigvald Breivik som er teknisk direktør hos Norled.
 

Salgssjef i Westing, Steinar Nupen, tror at flere rederier og ferger vil følge etter. Han forteller blant annet at på mange elektriske ferger som nå er under bygging, så er Intersleek lagt inn i byggespesifikasjonene. Nupen gir «det grønne skiftet» en del av æren.
 

– Vi pusher det ikke på en hver type fartøy, men bunnstoffet er ultraglatt og fungerer meget bra på ferger og det driftsmønsteret de har, sier han.
 

Westing_Intersleek_Westcon.jpg

Brannfakkel i det grønne skiftet

Hans kollega i Westing, John Knutsen, kaster samtidig en brannfakkel inn til norske myndigheter;

– Myndighetene stiller strenge krav til lav- og nullutslipp knyttet til fremdriftssystemene på skip, men i dag blir det ikke tatt skikkelig høyde for det som skjer under vann – og konsekvensene av det.
 

Miljøgiften TBT ble forbudt i bunnstoff rundt 2000-tallet. Dette resulterte i reduserte utslipp av miljøgifter, men fremdeles slipper konvensjonelt bunnstoff ut giftstoffer som kobber og andre tilsetninger som skal hindre begroing. Bieffekten av forbudet av TBT er økt begroing på skip, og med det økt drivstofforbruk.
 

– Disse produktene er basert på en konstant poleringseffekt og frigjøring av giftstoffer til sjøen, ellers virker de ikke. Likevel opplever rederiene at skrogene blir fort begrodd og at energibruken går dramatisk opp. Intersleek virker ved at den har en mye lavere overflateprofil som skaper mindre motstand i sjøen. Den polerer ikke, og inneholder heller ingen giftstoffer, forteller Knutsen.
 

800 tonn miljøgifter til luft

Den norske fergeflåten består av rundt 4-500 fartøy. Hver ferge påføres i gjennomsnitt ett og et halvt tonn bunnstoff hver gang det er behov for å fornye undervannsskroget. I tillegg til miljøgiftene som slippes ut under drift, frigis en betydelig mengde flyktige organiske forbindelser til luft (VOC - volatile organic compound) under påføring av konvensjonelt bunnstoff.

Dette har Westing regnet på, og har tatt utgangspunkt i 300 ferger over en tidsperiode på ti år, en snittstørrelse på skroget, og at norske ferger med konvensjonelt bunnstoff har et dokkingsmønster som tilsvarer normalt fem dokkinger per ti år (grunnet klassing etc). En meget konservativ beregning viser at hvis rederiene hadde gått over til bunnstoff uten giftstoffer tilsvarende Intersleek ville en kunne oppnådd en reduksjon i utslipp av 800 tonn miljøgifter over en tiårsperiode.
 

En vinner for miljøet

Intersleek er ikke en rimelig løsning i innkjøp hvis en sammenligner med konvensjonelt bunnstoff. Steinar Nupen i Westing mener imidlertid at dette er en investering rederne får igjen for både økonomisk og miljømessig - over og under vannlinjen.

Intersleek 1100SR fra International er vår premiumvariant, samtidig som det ikke inneholder noen form for biocider eller kobber, og dermed ingen forurensing. Bunnstoffet gir en ultraglatt overflate, noe som reduserer drivstoff- og energiforbruk. Normalt vil det ikke være behov for å vurdere nytt toppstrøk før etter fem år. Dette er en vinner både med hensyn til ytelse og for miljøet, avslutter Steinar Nupen i Westing.

bottom of page